Update 08-07-2020
Het RIVM adviseert nieuwe, hogere achtergrondwaarden vast te stellen voor twee soorten PFAS: PFOA en PFOS. Voor PFOS adviseert het RIVM een achtergrondwaarde van 1,4 microgram per kilogram en voor PFOA is dit 1,9 microgram per kilogram droge stof.

De achtergrondwaarden die de overheid in 2019 vaststelde waren gebaseerd op beschikbare metingen van onderzoek van andere partijen naar PFAS-concentraties in relatief schone gebieden. Nu is er onderzoek gedaan op meer dan 100 locaties in Nederland waardoor het een goede weergave geeft van de concentraties die kunnen worden aangetroffen in het landelijk gebied.

Tegelijkertijd mogen gemeenten en waterschappen lokaal andere toepassingsnormen vaststellen.


Update 01-12-2019
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van 11-11-2019 heeft de overheid met ingang van 01-12-2019 de norm voor PFAS enigszins verruimd en zijn de normen voor Landbouw / Natuur opgetrokken. Voor PFOS geldt nu een norm van < 0,9 µg/kg ds en voor PFOA < 0,8 µg/kg ds.

Deze normen gelden als minimale waarden waar nog geen lokale achtergrondwaarden zijn vastgesteld. Als plaatselijk lagere waarden zijn vastgesteld gelden bovenstaande normen als minimum. De norm zal dus nooit lager zijn als 0,8 µg/kg ds. Als het ontvangende (landbouw) perceel een hogere achtergrondwaarde kent dan 0,8 of 0,9 µg/kg ds dan is het toegestaan om grond tot die waarde toe te passen met een maximaal van de 3-7-3 norm.


Vanaf 1 oktober 2019 dienen wij ons aan de gestelde regels te houden voor wat betreft het handelen in grondproducten. Binnen het tijdelijke handelingskader zijn normen opgesteld waar een grondproduct aan moet voldoen.

Wat is PFAS
De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen zijn op heel veel plaatsen in de bodem en in het grondwater te vinden. Dit komt door het gebruik van de stoffen in de industrie. De stoffen zijn populair in de industrie, want ze zijn onverwoestbaar. Er wordt bijvoorbeeld bakpapier, blusschuim en verf van gemaakt. Het nadeel is dat de stoffen nauwelijks afbreken en in het milieu achterblijven.

Nieuwe regels rondom PFAS
Sinds 2012 is het al duidelijk dat PFAS schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Tot nu toe waren er geen regels rondom het PFAS gehalte in de grond. Dit jaar kwam daar verandering in. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven kwam met de volgende stelregel:

Iedere kilo grond mag niet meer dan 0,1 microgram PFAS bevatten.

Dit geldt voor plaatsen waar de grond in aanraking kan komen met oppervlaktewater.

De gevolgen
Voor alle bedrijven die iets met grond doen, gaat er iets veranderen. Wát er precies gaat veranderen moet nog bekend worden. Door de PFAS problematiek is het voor ons lastiger om geschikte partijen grond voor onze productie in te kopen. Het Ministerie van I&W (Infrastructuur & Waterstaat) wil zo snel mogelijk een (tijdelijke) hogere achtergrondnorm door het RIVM laten bepalen. Daarvoor verzamelt het RIVM zoveel mogelijk bodemanalyseresultaten uit heel Nederland via lagere overheden en ondernemers. Doel is om zo snel mogelijk afscheid te kunnen nemen van de detectiegrens van 0,1 microgram PFAS per kilogram grond. Tot die tijd dient iedereen te handelen naar het tijdelijke handelingskader wat per 1 oktober 2019 officieel is ingevoerd.