Bouwput Badhoevedorp

Terug naar overzicht

Bouwput Badhoevedorp

Projectdetails

Klant:
Locatie: Nieuwemeerdijk, Badhoevedorp
Project gestart: 20 August 2019
Project opgeleverd: 07 November 2019

Projectomschrijving

Afgelopen najaar hebben we in Badhoevedorp een bouwput uitgegraven voor een nieuw te bouwen woning. Deze bouwput hebben we uitgegraven onder saneringsregime "oranje". Het werk bestond onder andere uit de volgende onderdelen: Opstellen en indienen van een BUS-melding; Verzorgen van logboeken en meldingen door MKB; Verzorgen van een V&G plan uitvoering; Verzorgen van een kick-off meeting; Verzorgen van milieukundige begeleiding en projectcoƶrdinatie MKB. Als eerste hebben we het terrein vrijgemaakt van puin. Daarna is de bouwput voor een deel uitgegraven. Omdat er een grote kelder onder de woning werd gebouwd is er een talud gemaakt van het hoger gelegen gedeelte naar het lager gelegen gedeelte, waardoor de heimachine de put in kon. Na het heien hebben we het zand weggehaald, en de bouwput van de kelder op de juiste diepte uitgegraven. Toen de muren van de kelder geplaatst waren zijn we terug gekomen om de bouwput aan te vullen. Hierdoor is in drie fasen deze bouwput gegraven en weer aangevuld.