Nieuwbouw Lijnden

Terug naar overzicht

Nieuwbouw Lijnden

Projectdetails

Klant: Nieuwbouw
Locatie: Lijnden
Project gestart: 15 October 2018
Project opgeleverd: 31 March 2020

Projectomschrijving

Ten behoeve van nieuwbouw hebben wij aan de Melbournestraat verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben het totale pakket, vanaf het uitgraven van de bouwput tot en met het aanleggen van de riolering en de bestrating op ons genomen. Het werk bestond onder andere uit: Bouwrijpmaken Het ontgraven van het terrein t.b.v. toekomstige terreinverharding met een oppervlakte van ca. 2.150 m2; Het leveren en aanbrengen van een gescheiden riolering (HWA en DWA) inclusief huisaansluitingen; Leveren, verwerken en profileren van korrelmix als funderingslaag onder de toekomstige bestrating; Opladen en afvoeren van ca. 1.150 ton (schone) grond. Ontgraven bouwput Het ontgraven van grond t.b.v. de fundering en de betonvloer; Het aanvullen van de fundering; Leveren, verwerken, profileren en verdichten van zand. Woonrijpmaken Leveren, verwerken, profileren en verdichten van zand als straatlaag; Leveren en aanbrengen ca. 265 m1 betonband langs de bestrating; Leveren en machinaal aanbrengen van ca. 2.150 m2 BKK t.b.v. verharding terrein, parkeervakken en goten.