Waterberging Amstelveen

Terug naar overzicht

Waterberging Amstelveen

Projectdetails

Klant: Gemeente Amstelveen
Locatie: Bovenkerkerpolder, Amstelveen
Project gestart: 15 October 2018
Project opgeleverd: 09 November 2018

Projectomschrijving

Voor de gemeente Amstelveen hebben wij een waterberging vergroot ter plaatse van de Bovenkerkerpolder. Het werk bestond uit de volgende onderdelen: - Maaien van het gras. - Ondiep frezen van het weiland. - Het plaatsen van een tijdelijk hek om het vee buiten het werkterrein te houden. - Het maken van een tijdelijke brug t.b.v. het zware verkeer. - Verbreden van de watergang (8x26 m1) met behulp van GPS op de kraan. - Het afvoeren van ca. 1924 m3 klei. - Herstel van het weiland, egaliseren bovengrond en inzaaien van het weiland (67 are).


Andere projecten