Waterberging Amstelveen

Terug naar overzicht

Waterberging Amstelveen

Projectdetails

Klant: Gemeente Amstelveen
Locatie: Bovenkerkerpolder, Amstelveen
Project gestart: 15 October 2018
Project opgeleverd: 09 November 2018

Projectomschrijving

Voor de gemeente Amstelveen hebben wij een waterberging vergroot ter plaatse van de Bovenkerkerpolder. Het werk bestond uit de volgende onderdelen: Maaien van het gras. Ondiep frezen van het weiland. Het plaatsen van een tijdelijk hek om het vee buiten het werkterrein te houden. Het maken van een tijdelijke brug t.b.v. het zware verkeer. Verbreden van de watergang (8x26 m1) met behulp van GPS op de kraan. Het afvoeren van ca. 1.924 m3 klei. Herstel van het weiland, egaliseren bovengrond en inzaaien van het weiland (67 are).